„Sztuka opiera się na obrazie, więc teatr by żyć musi opierać się na obrazie.”
(Zofia Tomczyk-Watrak)

wtorek, 15 lutego 2011

Muzeum Plakatu w Wilanowie

Dnia 4 czerwca 1968 roku otwarto Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Powstało jako pierwsze na świecie muzeum poświęcone tej dziedzinie twórczości. Od początku swego istnienia stanowiło przykład dla instytucji pokrewnych, które szybko zaczęły powstawać na świecie.
Obecnie muzeum posiada jedną z największych kolekcji plakatu artystycznego w świecie liczącą ponad 60 000 tytułów. Zbiór plakatu polskiego z lat 1892 - 2010 jest najpełniejszym na świecie zestawem prac uznanych za kanon w tej dziedzinie twórczości. Kolekcja plakatu obcego, która powstaje głównie dzięki przekazom warszawskiego Biennale i darom artystów z całego świata uznawana jest także za jedną z lepszych kolekcji światowego plakatu artystycznego.
Podobnie jak inne placówki muzealne Muzeum Plakatu gromadzi, opracowuje i konserwuje zbiory, prowadzi także działalność wydawniczą.
Za popularyzację sztuki plakatu Muzeum zostało odznaczone w 1983 roku Medalem Honorowym « Ernst Litfass 1816 - 1874» (nagroda imienia projektodawcy tradycyjnego słupa ogłoszeniowego). Medal został przyznany przez Fachverband Aussenwerbung w Düsseldorfie.
Od 1994 roku do Muzeum przeniesiono najpoważniejszy i najstarszy na świecie konkurs w dziedzinie plakatu - Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie. Co dwa lata do Muzeum napływa z całego świata ponad 3000 prac, z których Międzynarodowe Jury nagradza prace w trzech kategoriach tematycznych.
Muzeum opracowuje ok 30 wystaw rocznie prezentowanych we własnych salach oraz w najbardziej prestiżowych galeriach i muzeach w kraju i zagranicą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz