„Sztuka opiera się na obrazie, więc teatr by żyć musi opierać się na obrazie.”
(Zofia Tomczyk-Watrak)

niedziela, 27 marca 2011

"Wrażenie wzrokowe jest pierwsze"

Jan Kosiński zaprojektował scenografie do 33 sztuk w Teatrze Dramatycznym, a do dwóch z nich – Romulusa Wielkiego (z 1966 r.) oraz Mądremu biada (z 1967 r.) – także plakaty.
Cechą charakterystyczną jego projektów jest ścisła korelacja tego, co na plakacie, z tym, co na scenie. Kosiński niemal dosłownie przenosi poszczególne motywy scenograficzne na afisz. Jednak dosłowność cytatu nie oznacza w jego przypadku dosłowności samych projektów. W jego pracach dominuje skrót i umowność. To sam widz ma wytworzyć w sobie iluzję. Obraz ma mu tylko w tym pomóc, ponieważ „nie jesteśmy w stanie stworzyć mu jej gotowej”. Jak mówił: „LAS to coś więcej niż DRZEWO w liczbie mnogiej.”

W projektach scenografii, a także plakatów artysta daleki był od hegemonii tekstu. Jego zwrot „od ilustracji do iluminacji” potwierdzał, że związek z tekstem może być dość luźny i nieprosty.
Kosiński projektował głównie dekoracje o charakterze architektonicznym, przechodząc od form monumentalnych po filigranowe. Zyskał sobie miano klasyka, gdyż ze swobodą potrafił posługiwać się dawnymi konwencjami teatralnymi: umownością antyku czy sceny elżbietańskiej.


Jan Kosiński, Mądremu biada, 1967

Mądremu biada, 1967
scenografia: Jan Kosiński


Jan Kosiński (1916–1974), wybitny scenograf, w latach 1956–1961 kierownik artystyczny Teatru Dramatycznego.
Na wystawie będzie można zobaczyć plakaty oraz zdjęcia scenografii Jana Kosińskiego do sztuk Romulus Wielki i Mądremu biada. Zostaną także zaprezentowane zdjęcia scenografii m.in. do spektakli: Policjanci, Wizyta Starszej Pani, Po upadku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz