„Sztuka opiera się na obrazie, więc teatr by żyć musi opierać się na obrazie.”
(Zofia Tomczyk-Watrak)

piątek, 4 marca 2011

„Zamiast bardzo dużo gadać, wolałbym trochę narysować.”

„W przebiegu mojej twórczości – mówił Mrożek – nie zaznaczyło się właściwe cięcie pomiędzy rysowaniem a działalnością literacką. W każdym razie rysunek był dla mnie szkołą pisania.”

W 1958 roku Sławomir Mrożek dał wyraz tym słowom, rysując plakat do sztuki swojego autorstwa – Policjanci. Mrożek wypracował tu niezwykle syntetyczną kreskę, sprowadzając sztukę do swej esencji. Jak sam przyznawał, jego rysunki „coraz bardziej zbliżone są do notatki, do pisma, zapisu”. Dzięki owej szkicowości plakat tworzy swobodną i lekką kompozycję, która niemal rygorystycznie trzyma się wskazówek, które zawarł w Uwagach o ewentualnej inscenizacji:
„Sztuka jest męcząca, o ile nie poda jej się wyraźnie i czysto. […] Nie można jej dodawać żadnych figli […] ani dla dowcipu, ani dla dekoracji (dekoratywności). […] Słowem nie robić niczego, co by odbiegało od przedstawienia maksymalnie przejrzystego, nieco surowego i statystycznego, czystego i >>z ciha-pęk<<.” Mrożek to rysujący intelektualista.Sławomir Mrożek zadebiutował jako rysownik w 1950 roku, od tego momentu regularnie publikował na łamach „Przekroju”, „Szpilek”, „Gazety Wyborczej” czy „Rzeczpospolitej”. Na wystawie będzie można zobaczyć plakat Sławomira Mrożka Policjanci i zdjęcia scenografii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz